Hefas Brandbeveiliging / Diensten / Programma van eisen opstellen

Programma van eisen opstellen

Om uiteindelijk een certificaat te kunnen afgeven is het noodzakelijk om vooraf een Programma van eisen (PvE) op te stellen voor de te realiseren brandmeldinstallatie. Hierin worden de eisen geformuleerd gebaseerd op de wettelijke regelgeving zoals het bouwbesluit, de bouwverordening, normen en hiervoor geldende richtlijnen. Het PvE wordt opgesteld door een projecteringsdeskundige/ PvE opsteller. Voor bestaande projecten is het vaak wenselijk de situatie ter plaatse door een adviseur te laten opnemen. Na goedkeuring van het PvE kan de projectering gemaakt worden. Als een van de grootste partijen in Nederland heeft Hefas Brandbeveiliging veel ervaring en kennis met het opstellen van een PvE.

Hefas Brandbeveiliging stelt graag uw Programma van Eisen op

Voor bestaande installaties waarvoor conform het bouwbesluit 2012 een certificatieplicht geldt maar waarvoor geen PvE voorhanden is, kan alsnog een PvE worden geschreven. Onderstaande is dan van toepassing en dient in acht te worden genomen.

Een brandmeldinstallatie is een samenstelling van verschillende componenten en bekabeling, op de juiste manier geprojecteerd, toegepast en aangelegd. Voor het verkrijgen van een kwalitatief goede brandmeldinstallatie, is als eerste van belang dat de uitgangspunten worden vastgelegd in een PvE.
De NEN 2535 eist dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld. Het Programma van Eisen beschrijft de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie.

Voor bestaande bouw gelden de prestatie-eisen uit NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – brandmeldinstallaties – systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen’ en NEN 2575 ‘Brandveiligheid van gebouwen – ontruimingsalarminstallaties – systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen’ als ondergrens. Dit volgt uit artikel 1.2 en bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2012.

Als een bestaande installatie dus nog voldoet aan die norm, dan is er geen reden tot aanpassing van de installatie. Een bestaande brandmeldinstallatie die niet voldoet of kan voldoen NEN 2535 zal dus zodanig moeten worden vervangen of verbeterd dat er ten minste aan deze ondergrens wordt voldaan. Een alternatief is dat de eigenaar van het gebouw aantoont dat de bestaande installatie een gelijkwaardige mate van brandveiligheid biedt als beoogd met de voorschriften voor bestaande bouw. Bij installaties die op grond van artikel 6.20 voorzien moeten zijn van een inspectiecertificaat blijkt het voldoen aan de voorschriften uit de aanwezigheid van een dergelijk certificaat.

Het komt in de praktijk veel voor dat er geen uitgangspuntendocument beschikbaar is van bestaande installaties. Niettemin moet voor deze installatie met terugwerkende kracht vastgesteld worden of de bestaande installatie voldoet of (met de nodige aanpassingen) kan gaan voldoen aan het gestelde in de NEN 2535.

Is uw pand brandveilig? Doe de Fire-Check!

Bouwbesluit 2012 brandveiligheid, wat houdt het eigenlijk in?

Doelstelling bouwbesluit
• Ongevallen voorkomen.
• Het onstaan van brand voorkomen.
• Een eventuele brand beheersbaar houden.
• Het voorkomen van schade aan omliggende gebouwen van derden.

De eisen vanuit het bouwbesluit hebben betrekking op:
• De uitvoering van bouwwerkzaamheden.
• Het bouwen, verbouwen en plaatsen van bouwwerken.
• De staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen.
• Het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen.
• De uitvoering van sloopwerkzaamheden.
(Bron: www.obex.nl)

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close