Hefas Brandbeveiliging / Diensten / Certificering

Certificering Brandmeldinstallatie (BMI)

Hefas Brandbeveiliging begeleidt het hele traject van adviseren, aanvragen, materiaal en opleveren van een te certificeren installatie. Of het een nieuwe installatie of een bestaande installatie betreft maakt geen verschil. Hefas staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding, het functioneren van de installatie en de nazorg van deze systemen. Bovendien besteedt Hefas veel zorg aan het in stand houden van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid van de installaties. Tijdens het jaarlijks onderhoud inspecteren wij de gehele installatie. Is alles in orde, dan kan Hefas een onderhoudscertificaat afgeven.

Garantie voor deskundigheid en kwaliteit 

BMI 2011 

De techniek en organisatie van brandveiligheid zijn zo ingewikkeld geworden dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf in staat zijn om te beoordelen of de genomen maatregelen voldoende zijn. Welke deskundigheid moet een installateur hebben? Houdt een bedrijf zich aan de installatie- en wettelijke voorschriften? Een goed werkende installatie alleen is niet voldoende. Daarom worden er bij certificering ook eisen gesteld aan het jaarlijks onderhoud, maar ook aan een goed beheer door de gebruiker!
Met een BMI2011 erkenning geven gecertificeerde bedrijven als Hefas aan over het vereiste kwaliteitsniveau te beschikken.

Verstrekken van het product- en onderhoudscertificaat
Nadat de installatie volledig in gebruik gesteld is, wordt door Hefas de werking en projectering getoetst aan het goedgekeurde PvE. Hefas stelt een rapport van oplevering op waarin alle voor de installatie relevante gegevens worden gecontroleerd en beoordeeld. Indien Hefas geen tekortkomingen heeft geconstateerd, verstrekt Hefas (indien overeengekomen) een productcertificaat. Dit zelfde geldt voor het verstrekken van een onderhoudscertificaat. Na het onderhoud wordt er een rapport van onderhoud opgesteld en indien er geen tekortkomingen zijn geconstateerd zal Hefas (indien overeengekomen) een onderhoudscertificaat afgeven.

Inspectiecertificatie
Het doel van Inspectiecertificatie is het aantonen en borgen van de kwaliteit en werking van een installatie. Inspecties dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke en erkende inspectie-instelling. Als de installatie is aangelegd, geleverd en onderhouden op basis van een product / onderhoudscertificaat, dan maakt dat de inspectie eenvoudiger. Bij het uitvoeren van een inspectie, wordt gewerkt met een checklist. Deze checklist is een stuk korter als de installatie uitgevoerd door een Erkend CCV-onderhoudsbedrijf en onder certificatie is aangelegd, geleverd en/of onderhouden. De kosten van een inspectie zijn hierdoor aanzienlijk lager.

Hefas Brandbeveiliging als Opsteller Programma van eisen (PvE)
Om uiteindelijk een inspectiecertificaat te kunnen afgeven is het noodzakelijk om vooraf een PvE op te stellen voor de te realiseren installatie. Hierin worden de eisen geformuleerd gebaseerd op de wettelijke regelgeving zoals het bouwbesluit, de bouwverordening, normen en hiervoor geldende richtlijnen.
Het PvE wordt opgesteld door een projecteringsdeskundige/ PvE opsteller.
Voor bestaande projecten is het vaak wenselijk de situatie ter plaatse door een adviseur te laten opnemen. Na goedkeuring van het PvE kan de projectering gemaakt worden.

Is uw pand brandveilig? Doe de Fire-Check!

Certificering brandmeldinstallatie

Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen, goederen en het milieu, moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Het doel van certificatie is het aantonen en borgen van de kwaliteit van een installatie. Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallaties 2014 zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring en installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties volgens het vooraf overeengekomen Programma van Eisen. Hefas Brandbeveiliging begeleidt het hele traject van adviseren, aanvragen, materiaal en opleveren van een te certificeren installatie. Of het een nieuwe installatie of een bestaande installatie betreft maakt geen verschil. Hefas staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding, het functioneren van de installatie en de nazorg van deze systemen. (Bron: www.obex.nl)

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close