Projecteren

Door een systematische aanpak ligt de nadruk op het vaststellen van meetbare doelstellingen en resultaten. Op deze manier kan de voortgang van het projectproces bewaakt en beïnvloed worden.
Ook het in kaart brengen van mogelijke projectrisico’s en de organisatorische opvolging behoren hierbij.
Het resultaat is dat uw project tijdig, volledig en juist verloopt.

Hefas Brandbeveiliging is gespecialiseerd in het projecteren

Een project heeft altijd meerdere fasen. Daarbij worden afspraken gemaakt over doelstellingen en randvoorwaarden. Daar waar de doelstelling nog niet bekend is, kan Hefas Brandbeveiliging adviseren.
Bij randvoorwaarden kan gedacht worden aan deadlines, beschikbare budget en de middelen.
Dit alles wordt vastgelegd in een projectplan.

Zodra het plan in overleg met de opdrachtgever is goedgekeurd wordt de projectering gemaakt.

Actieve kennisdeling met de eisende instanties, intern met onze projectleiders en betrokkenen in de klantorganisatie maken deel uit van het succesvol implementeren van de gewenste functionaliteit.
Hefas blijft nauwgezet het proces volgen tot en met de organisatorische activiteiten die bijdragen aan een goede brandveiligheid.

Is uw pand brandveilig? Doe de Fire-Check!

Wat is de wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid?

De wet- en regelgeving is complex en zeker niet altijd makkelijk te interpreteren. En dan zijn er nog de vele richtlijnen. Brandveiligheid wordt door veel bedrijven ervaren als een wettelijke verplichting en een kostenpost, maar verdient serieuze aandacht én bovenal een specialistische partner. De overheid heeft voor de veiligheid van de mens voorschriften opgesteld omtrent de brandveiligheid van woningen en (bedrijfs)gebouwen. Elk gebouw moet voldoen aan de voorschriften die staan in het Bouwbesluit 2012.

In de Arbo-wet- en regelgeving is de verantwoordelijkheid voor gebruikers vastgelegd. Verzekeraars kunnen ook aanvullende eisen stellen. Hefas Brandbeveiliging neemt de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid en levert alle diensten rondom brandveiligheidsvraagstukken.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close